Skogsbruk

Skogsbruk смотреть последние обновления за сегодня на .

En film om att avverka skog naturnära

2559
35
1
00:13:30
06.11.2023

Hur går en avverkning inom det naturnära skogsbruket till? I denna film får vi följa en avverkning hos turismföretagarna Leif och Cecilia Öster i Dalarna, från de första kontakterna med avverkningsplaneraren Johannes Söderqvist till det färdiga resultatet. Skogsägarnas mål väger tungt inom naturnära skogsbruk, liksom den biologiska mångfalden och skogens naturliga dynamik. Johannes tar reda på vad ägarna vill med sin skog, undersöker de lokala förutsättningarna för ekosystemet och märker träd och stickvägar i fält. Han ger sedan tydliga instruktioner till maskinföraren, vars skicklighet vid spakarna är en förutsättning för att lämna kvar ett ekosystem med så lite mark- och stamskador som möjligt. Resultatet? Ekosystemet med alla sina arter finns kvar, och i det här fallet har förutsättningarna för rik biologisk mångfald med stor sannolikhet till och med ökat. Filmen är tillkommen med stöd av Leader Nedre Dalälven.

Ställ om en granplantering till naturnära skogsbruk – hur gör man?

1838
22
1
01:30:17
08.11.2023

Martin Jentzen är skogsingenjör och verksam som pedagog, rådgivare och praktiker inom naturnära skogsbruk. Under detta webbinarium går Martin Jentzen igenom och visar ett praktiskt exempel på hur man kan omvandla en granplantering till en mer variationsrik och bättre klimatanpassad skog, samtidigt som man successivt tar vara på virkesvärdet i de stående granarna. Webbinariet tillkom som del i ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Plockhugget. Det inleds med ett kort anförande av Brita Asplund, jägmästare och sakkunnig på Naturskyddsföreningen. Hon förklarar varför de ser naturnära skogsbruk som en del i lösningen.

Kan det tyska hyggesfria skogsbruket fungera i Sverige?

6381
35
0
00:01:33
31.10.2018

I vår förra filmsnutt kollade vi in det tyska hyggesfria skogsbruket. Och den svenska skogen kan förstås skötas på samma sätt om man vill. Se filmen Variationsrikt skogsbruk på 🤍 Filmen nominerades till Publishingpriset 2018. Klimat, biologisk mångfald, friluftsliv, energi, förnybara material och en levande landsbygd - allt har med skogen att göra. Det är utgångspunkten för forskningsprogrammet Future Forests som sammanfattar sina rön i fem kortfilmer. Övriga filmer i serien Vi måste prata om skogen Så klarar skogen klimatförändringarna 🤍 Bröllopsfotot (Finskog och fulskog) 🤍 Skogens roll i det nya klimatet 🤍 Skogen och vattnet 🤍 With English subtitles. Samtalet om skogen har redan börjat på på Facebook och Instagram under hashtaggen #Vimåsteprataomskogen. 🤍

Sofflocks-skogen, självföryngrad björk i Värmland

28899
149
4
00:07:24
28.08.2023

Skogsforum har tittat på skogsskötsel enligt "sofflocks-modellen". D v s att man överlåter föryngringen åt naturen, utan dyra plant- och planteringskostnader. Resultatet kan som här bli ett fint bestånd av vårtbjörk av hög kvalité. I och med att priset för björkmassaved och björktimmer ökar så blir kalkylen för den här typen av björkskötsel allt mer lönsam. Läs mer och se ett räkneexempel på Skogsforum. (🤍

Skogsbrukets mångfald

6197
36
1
00:07:26
24.10.2022

I ”Skogsbrukets mångfald” presenteras tre olika sätt att bruka skogen på; trakthyggesbruket samt de två hyggesfria metoderna blädning och skärmskogsbruk. Trakthyggesbruket är det vanligaste sättet att bruka skogen på i Sverige. Blädning och skärmskogsbruk är två hyggesfria metoder. Vilken metod är då bäst? Tyvärr finns inget enkelt svar på den frågan. Skogsbruk kännetecknas av stor långsiktighet – att förändra strukturen i en skog tar flera generationer – och behöver därför vara väldigt välgrundade.

Grunderna i naturnära skogsbruk

829
9
2
01:28:44
11.10.2023

Martin Jentzen är skogsingenjör och verksam som pedagog, rådgivare och praktiker inom naturnära skogsbruk. Här berättar han vad naturnära skogsbruk är och hur det vuxit fram. Webbinariet tillkom som del i ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Plockhugget. Det inleds med ett kort anförande av Brita Asplund, jägmästare och sakkunnig på Naturskyddsföreningen. Hon förklarar varför de ser naturnära skogsbruk som en del i lösningen.

Hyggesfritt i praktiken & ekonomi med Skogsentreprenör Peter Arne, Finnerödja skogstjänst

3442
25
1
00:38:26
05.06.2023

Skogsentreprenören Peter Arne berättar hur hans företag Finnerödja skogstjänst arbetar med kalhyggesfritt skogsbruk och gör ekonomiska jämförelser med kalhyggesbruk. Från inspirationsdag om kalhyggesfritt skogsbruk och mångbruk i skog, 27 april 2023. Ett samarrangemang mellan Falu kommun, Föreningen Skogens mångbruk och Plockhugget ekonomisk förening, med stöd av Leader Nedre Dalälven.

HYGGESFRITT nygammalt skogsbruk I modern tappning

42930
242
10
00:27:27
07.09.2020

Blädning, överhållen skärm och luckhuggning är tre sätt att bruka skog utan stora hyggen. Filmen Hyggesfritt besöker skogsägare som provar, entreprenörer som praktiserar och forskare som undersöker hyggesfria metoder. Läs mer om hyggesfritt skogsbruk på 🤍skogskunskap.se/hyggesfritt. Du hittar också mer forskningsresultat om både hyggesfria skötselmetoder och skogsbruk i allmänhet på Skogforsks kunskapsbank 🤍

Hållbart skogsbruk - den svenska modellen

56394
169
18
00:12:50
24.10.2012

En film från SLU om den svenska skogsbruksmodellen. Filmen togs ursprungligen fram för en internationell publik på FN-konferensen i Rio de Janeiro (Rio+20).

Staffare Skogsbruk 1920x1080

343
1
0
00:00:22
03.05.2023

AT Skog i Borggrend Fyresdal

2296
7
00:06:40
08.08.2023

Ei større furudrift med 35% spesialtømmer er ikke hverdagskost. Skogbruksleder Olav Inge Nordbø forteller om drifta og de mange kundene av tømmeret. Tollef Grønvold er skogsentreprenør på dette oppdraget. En av lassbærersjåførene, Olav T. Veum har også ei spesiell historie fra dette området. Bestefaren hans hogg nemlig i denne skogen for 100 år siden. T Felle & sønner står for tømmertransporten. Denne dagen var det hele 5 tømmerbiler samla i Borggrend i Fyresdal.

Från stocksåg till skördare

1838288
4603
135
00:40:29
01.11.2012

Skogsbrukets tekniska utveckling fram t.o.m 1988. 50 års skogshistoria.

Skogsbruk i praktiken 1(2) - Kopparfors Skogar

1270
8
0
00:05:17
12.07.2021

Det finns många uppfattningar om modernt skogsbruk. För att få en lite bättre inblick i hur det kan gå till i verkligheten får vi följa Kopparfors Skogars arbete. Vi träffar Per Eriksson, skoglig planerare, och Ida Heurlin, naturvårdschef, som tar oss med i processen från planering till avverkning.

Eleven Karin berättar om inriktningen Skogsbruk - Skogsmaskin.

4032
14
0
00:00:56
15.10.2020

Vill du jobba med att köra skogsmaskin? På Torsta blir du en fullärd skogsmaskinförare och får öva på högteknologiska maskiner som byts ut kontinuerligt. Vi har även flera skogsmaskins-simulatorer, även med VR-teknik, dit elever har tillgång dygnet runt. Många av våra elever får jobb direkt efter studenten. Läs mer på torsta.se

Skogsavverkning på 50-60 talet i Knivarp

121006
619
0
00:17:18
08.03.2020

Skogsavverkning på 50-60- talet innan motorsågen kom till användning i skogen. Här används tvåhands-såg och yxa. Sven Nordström och Olle Källner är huggarna, övriga personer obekanta. Utkörning av timret med släde och häst - lägg märke till att hästen hör när kättingen läggs om lasten så vill den dra iväg....

Vad är naturnära skogsbruk? Eva-Lotta Hultén, författare till boken Skogspraktikan

794
10
0
00:39:14
05.06.2023

Eva-Lotta Hultén, Plockhugget Ekonomisk Förening och en av författarna till boken Skogspraktikan, berättar om naturnära skogsbruk. Från inspirationsdag om kalhyggesfritt skogsbruk och mångbruk i skog, 27 april 2023. Ett samarrangemang mellan Falu kommun, Föreningen Skogens mångbruk och Plockhugget ekonomisk förening, med stöd av Leader Nedre Dalälven.

Hjul i skogen (1951)

114327
464
8
00:20:50
05.02.2016

Hur kan säsongen för Skogsavverkning förlängas? Bakgrund till och presentation av vagnen med gummihjul med smeknamnet Fössingen efter företaget som tillverkade vagnen.

NATURNÄRA SKOGSBRUK - varför och hur?

4908
50
2
00:06:47
29.04.2019

I denna film får du de viktigaste skälen till varför man bör gå över till naturnära skogsbruk: bättre ekonomi, bevarad mångfald och ett mer resilient ekosystem! Producerat av Philip Kullgren på Pellen productions. Kolla gärna in vårt kursutbud på 🤍plockhugget.se/kurser

Del 1. Sätt mål för din skog.

2198
12
00:03:59
17.01.2022

Olika skogsägare berättar om sina mål. Filmen lyfter fram att målen kan vara olika på olika delar av innehavet. Filmen berättar också om skogens olika värden.

Ett par dagar i skogsbruket.

18586
64
3
00:08:50
15.04.2022

Följ med oss ett par dagar i skogen där vi både hugger hemved o sågtimmer, lunnar fram stock med både häst o traktor. Skogsbruk, småbrukare, skogskörning med häst, hästkörning, hugger frötall, skogshuggning, skogstraktor

Tvillingarna satsar på skötselfritt skogsbruk med lärk

33177
79
3
00:03:17
03.11.2017

Ett skötselfritt skogsbruk med lärk är möjligt, enligt tvillingarna Johannes och Anders Eriksson i Hyssna, Västergötland. Reporter: Henrik Dammberg.

Utbildningsfilmer om skogsbruk: Röjning

850
1
0
00:01:43
25.11.2022

Sjätte delen i en serie för dig som vill vet mer om skogsbruk. Tips om fördjupningsmaterial finns på 🤍

Eleven Rasmus berättar om inriktningen Skogsbruk - Skogsmaskin på Jämtlands Gymnasium Torsta

10846
00:01:35
11.12.2020

Är du nyfiken på vår gymnasieinriktning Skogsbruk - Skogsmaskin? Här berättar eleven Rasmus om skolan och utbildningen. 😊👍 Vill du få mer information om Torstas utbildningar? Läs mer på vår hemsida: 🤍 Torsta Naturbruksgymnasium ligger i Ås i Jämtland och är en del av JGY, Jämtlands Gymnasium.

Sanningen om skogen

4679
70
0
00:09:33
15.06.2022

Miljöjägarna utbildar ungdomar för att producera film om miljöprojekt runt om i Sverige. Ta reda på mer på 🤍safarisverige.nu

Gå en kurs i naturnära skogsbruk!

380
0
0
00:00:42
09.03.2023

Den här filmen berättar om vad Uppsala och Västerås stift lärde sig när de gick en kurs i naturnära skogsbruk i Stjärnsund med Martin Jentzen, konsult och praktiker inom naturnära skogsbruk och Peter Arne, entreprenör och ägare till Finnerödja skogstjänst som specialiserat sig på hyggesfria avverkningar

Äga skog - Köpa skog

7834
37
0
00:01:47
16.01.2019

Vad innebär det att köpa skog? Den andra i en serie kortfilmer om förvärv av skog med fastighetsmäklaren Jonas Jonsson, Ljusdal. En film för Skogskunskap.

Om röjning och gallring

40594
154
00:09:00
17.01.2022

Tar upp vikten av att röja och gallra i tid och visar på möjligheten att forma skogen. Visar på ökad tålighet och mångfaldmed inslag av löv/blandskog. Tar upp att man kan skapa naturvärden genom att aktivt gallra och vårda kulturmiljöerna vid röjning.

Ett mer variationsrikt skogsbruk | Naturvårdsverket

592
8
00:01:00
06.09.2022

Bättre rustad för klimatförändringar, mer motståndskraft mot skador och högre natur- och kulturvärden genom att skogen ger kvalitetsvirke som kan användas till byggnadsvård och material för slöjd. Vinsterna är många med ett mer variationsrikt skogsbruk. Några exempel på variation är ökat inslag av lövträd och lövskogar, mer hyggesfria metoder och att skapa mer natur- och kulturvärden. Se mer i filmen från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. 🤍

Skogsbruk med häst, ardenner, horse logging, livet med hästar i skogen, skogsbruk

29071
89
2
00:01:40
25.04.2021

Ardenner, draft horse, logging with horses, hästar i skogen, Melvin o Bella, horse logging, Lönnvallstorp, småbruk, självverksamma.

Miljöhänsyn: Hänsyn till kulturmiljöer vid skogsbruk (3)

7293
27
00:05:33
13.07.2015

I Sveriges skogar finns forn- och kulturlämningar som vi alla har att ta hänsyn till. Det behöver varken vara svårt eller kostsamt.

Är detta världens bästa allroundtraktor för skogsbruk?

79068
154
9
00:03:25
04.06.2019

Massey Fergusson 5700 S är marknadens ledande allroundtraktor. Kombinerat med svensktillverkade FTG Mowi huggarvagn får du ett perfekt ekipage för skog- och lantbruk. Men hur bra är egentligen maskinerna. I den här filmen låter vi Alexander Carlander, med över 10 000 timmars erfarenhets från skogskörning, göra sin bedömning.

Skogsbruk. Vad händer sedan?

838
4
0
00:01:30
08.03.2021

Träffa Olliver Wernestad. Olliver gick ut naturbruksprogrammet med inriktning skogsbruk 2018 och jobbar idag som skogsmaskinförare på R.S. Skogsentreprenad AB, Öresundsbro.

Utbildningsfilmer om skogsbruk: Gallring

4048
15
0
00:03:27
25.11.2022

Sjunde delen i en serie för dig som vill vet mer om skogsbruk. Tips om fördjupningsmaterial finns på 🤍

Göran Persson om skogen och det svenska skogsbruket

6486
70
19
00:08:32
28.09.2022

Göran Persson, skogsägare och f.d. statsminister, talar om skogen och dess betydelse för Sverige. Han menar att utan skogen så skulle vi inte ha det Sverige som vi är vana vid att kalla för Sverige. Han talar också om skogens betydelse för klimatomställningen, att ett modernt skogsbruk kan kombineras med stora krav på miljöhänsyn samt att vi bör försöka nå ett enat europeiskt förhållningssätt till skogen och skogsbruket.

Komatsu 901 C93 | Gallring i oröjd skog

59193
504
87
00:30:34
20.08.2023

Gallring i oröjd skog just utanför skule. Även lite förklaringar och planer för framtiden. Instagram: 🤍 🤍

EU-förslag ny miljardsmäll för svenskt skogsbruk

1531
112
6
00:01:16
05.07.2022

Skogen är vår resurs. Inte EU:s. Klockan var nästan elva på kvällen denna måndag när jag levererade detta budskap i Strasbourg. "EU:s förslag till bindande mål slår särskilt hårt mot Sverige” varnar Lantbrukarnas Riksförbund. EU har aldrig givits makt över skogen. Men vill nu använda vår skog som en gemensam kolsänka så tyskar och polacker kan fortsätta elda med kol. EU:s ”Nature restoration law” kommer kosta Sverige 350 miljarder kronor och kommer lamslå svensk skogsnäring som försörjer ca. 115 000. Vi är världens näst största exportör av industriprodukter från skogen, ca. 11 procent av svensk industris totala förädlingsvärde. Följ mitt arbete i EU-parlamentet: 🤍 🤍 🤍

Naturskyddsföreningens egna skogsbruk

7396
36
0
00:01:16
23.02.2016

Skogsforum besöker en av Naturskyddsföreningens skogsfastigheter i Sverige. Läs mer om detta här: 🤍 Hur bedriver föreningen själv sitt skogsbruk?

Variationsrikt skogsbruk/Varied forestry

6554
27
1
00:14:53
24.11.2017

Det fanns en tid då staten drev kampanj om att kalhyggesbruk var det bästa för samhället. Nu hörs andra tongångar - bland riksdagens miljömål finns ett mer variationsrikt skogsbruk. Men vad är det? Och hur ska det gå till? I filmen: #hyggesfritt #Lübeckmetoden #kalhyggen #blandskog #variationsrikt #lövträd #naturligföryngring Se fler filmer på 🤍 Filmen nominerades till Publishingpriset 2018. Klimat, biologisk mångfald, friluftsliv, energi, förnybara material och en levande landsbygd - allt har med skogen att göra. Det är utgångspunkten för forskningsprogrammet Future Forests som sammanfattar sina rön i fem kortfilmer. Övriga filmer i serien Vi måste prata om skogen Så klarar skogen klimatförändringarna 🤍 Bröllopsfotot (Finskog och fulskog) 🤍 Skogens roll i det nya klimatet 🤍 Skogen och vattnet 🤍 With English subtitles. Samtalet om skogen har redan börjat på på Facebook och Instagram under hashtaggen #Vimåsteprataomskogen. 🤍

Skogsbruk med häst på Åsens by

10948
91
0
00:11:46
01.05.2023

I de småländska skogarna har hästar använts under lång tid för att transportera timmer och annat virke. Arbetet skedde mestadels under vintern då snön gjorde transporten av timret enklare. Det var ett hårt arbete, redskapen som användes var enkla och samarbetet mellan kusk och häst avgörande för bådas säkerhet när tunga stockar drogs fram. Under mitten av 1900-talet blev skogsmaskinerna alltmer effektiva och hästarna fick konkurrens. Idag sköts nästan allt skogsbruk med hjälp av högteknologiska maskiner men hästen används fortfarande som komplement där marken är för svag för tunga maskiner eller där man vill undvika stickvägar, de vägar som blir där skogsmaskiner kört fram.  Eller till och med helt där man värnar om känsliga områden med höga naturvärden – som här på Åsens by.

Назад
Что ищут прямо сейчас на
skogsbruk 문별 눈 뮤비 حد Caroule download sapphire plugin 문별 눈 눈 뮤비 문별 SNOW 재건 舞侠 赵粤 SNOW เกมมิ่งโน้ตบุ๊ค LIKE ecs 뽕렬 Power Pad шовхал Ильяс Чурчаев