เมืองบางยาง

เมืองบางยาง смотреть последние обновления за сегодня на .

[นครไทย] : เมืองประวัติศาสตร์ I ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู -NAKHONTHAI

7278
138
10
00:06:35
05.05.2018

ถ้าดูแล้วคุณอาจจะยังไม่เข้าใจว่า จะต้องรู้จักนครไทยไปทำไม : นครไทยเป็นเมืองที่พ่อขุนบางกลางท่าว เจ้าเมืองบางยาง (นครไทย) ปฐมกษัตริย์ของไทย (รู้จักกันดีในพระนาม พ่อขุนศรีอินทราทิตย์) ใช้เป็นที่รวบรวมไพร่พลไปโจมตีขอมสบาดโขลญลำพงที่ศรีสัชชนาลัยและสุโขทัย พร้อมด้วยสหายศึกและเป็นพระญาติที่ใกล้ชิดคือ พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราด (หล่มสัก) สถาปนาสุโขทัยเป็นราชธานี ประวัติศาสตร์ชาติไทยจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งน้อยคนนักที่จะรู้จักเมืองในหุบเขาแห่งนี้ในเชิงประวัติศาสตร์ แต่นครไทยก็เป็นเมืองในประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง ถึงเวลาจะผ่านไปแล้วถึง 700 กว่าปีก็ตาม *วีดีโอเพิ่มเติม 🤍

จำปาขาว เมืองบางยาง ที่ที่ผมรัก : ทริกเกอร์ พาเที่ยว นครไทย

1701
59
26
00:08:39
26.08.2019

จำปาขาว..ต้นเดียวในโลก ..จำปาขาว..ต้นนี้ ผูกพันธ์กับข้าพเจ้า พอสมควร..เพราะเป็นต้นไม้ ประจำอำเภอ..บ้านเกิดของข้าพเจ้า.. ..อำเภอ นครไทย จังหวัดพิษณุโลก..จังหวัดที่สถิตย์อยู่ระหว่าง เหนือตอน ล่างกลางตอนบน..มีความเป็นอดีต ของเมือง..นครไทย หรือ เมือง บางยาง ที่มีพ่อขุนบางกลางท่าว(หาว) เป็นเจ้าเมือง.. ลองมาทบทวนประวัติศาสตร์กันดูนิส....นึง.. ก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี บรรพบุรุษไทยถูกขอมรุกราน จึงถอยร่น จากเวียงไชยปราการ จ.เชียงราย มารวมพลตั้งมั่นที่เมืองบางยาง คือ อ.นครไทย ในปัจจุบัน โดยมีพ่อขุนบางกลางหาว เป็น ผู้นำ โดยรวบรวม ไพร่พลจนแข็งแกล่ง จึงร่วมกับพ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองลาด(เมืองเพชรบูรณ์) ยกทัพ ไปตี เมืองศรีสัชนาลัย และเมืองสุโขทัย จนได้ชัยชนะจากขอม จึงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงพระนามว่า "พ่อขุนศรีอินทราทิตย์" ครองเมืองสุโขทัย เป็นเอกราชประมาณ พ.ศ.1763 ปรากฎหลักฐาน ที่สำคัญคือ วัดกลางศรีพุทธาราม ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก ที่ว่าการ อ.นครไทย ประมาณ 500 เมตร มีต้นจำปาขาวใหญ่ อยู่ต้นหนึ่งมีความ เชื่อกันว่า มีอายุ มานานพร้อมกับพ่อขุนบางกลางหาว เริ่มสร้างเมืองบางยาง นั่นเอง ซึ่ง พิสูจน์ แล้วว่า มีอายุประมาณ 700 ปีเศษพ.ศ.2020 นี้เป็นระยะที่อยู่ใน รัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นนักอักษร ศาสตร์และนักรัฐศาสตร์ ซึ่งได้จัดการปกครองบริเวณ หัวเมืองต่างๆ นอก เมืองหลวงให้เป็นระเบียบแบบแผนที่แน่นอน เพื่อให้ง่ายแก่การ ปกครอง ควบคุม ตรวจตรา จึงได้ยกฐานะเมืองบางยาง เป็นเมืองที่มีเจ้าเมืองปกครอง แล้วเปลี่ยน ชื่อใหม่ว่า "เมืองนครไทย" เช่นเดียวกับเมืองอื่นๆ ซึ่งพระองค์ ทรงเปลี่ยน มาแล้ว เช่นเมืองสองแคว เป็นเมืองพิษณุโลก เมืองสระหลวง เป็นเมืองพิจิตร และเมืองทุ่งยั้งเป็นเมืองอุตรดิตถ์ เป็นต้น นับแต่ พ.ศ. 2020 เป็นต้นมา เมืองนครไทยก็มีฐานะเป็นเมืองที่มีเจ้าเมือง หรือผู้ว่าราชการเมือง ปกครองเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2472 ในรัชสมัยพระบาท สมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้ลด ฐานะ เมืองนครไทยมาเป็น "อำเภอเมืองนครไทย" แล้วแต่งตั้งนายอำเภอเป็นผู้ปกครอง นายอำเภอ คนแรก คือ หลวงพิทักษ์กิจบุรเทศ (เป๋า บุญรัตนพันธ์) และเป็นอำเภอนครไทย เมื่อ พ.ศ.2497 เพื่อให้เหมาะสมกับการ เรียก ชื่อตามระเบียบบริหารราชการ แผ่นดินในปัจจุบัน ทุกครั้งที่กลับบ้าน ข้าพเจ้า จะไปนมัสการ พ่อขุนบางฯ และได้สูดกลิ่น หอมระรื่น ของดอกจำปาขาว อันต้นจำปา(ดูรูป) คล้ายต้นจำปี ใบ ดอก เพียงแต่ต้นจำปาต้นนี้ ดอกเป็นสี ขาว (จำปา คนอิสานและชาวลาวเรียก ต้นลั่นทม หรือลีลาวดีว่า จำปา คนละ อย่างกันนะครับ)ดอกจะออก ช่วง เมษา-สิงหา ของทุกปี หอมมากครับ ใครมาเยือนหากไปไม่ถูก ถามคนตลาดนครไทยครับ ว่า วัดกลางอยู่ที่ไหน.. สมัยเรียน ปกสมุทร ยังใช้เป็นดอกจำปาขาวเลย..ดังนั้น จึงเป็นดอกไม้ ประจำเมืองละครับ ...ยินดีต้อนรับทุกคน.... ..จำปาเอย จำปาขาว เย้ายวนจิตร ..ใครเพียงพิศ สนิทแนบ สิเน่หา ..มธุรส ขจร ร่อนในผกา ..เคียงคู่ฟ้า จำปา ..นครไทย..

ประวัติ - พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (พ่อขุนบางกลางหาว) ปฐมวงศ์ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัย

24731
231
20
00:04:03
12.12.2017

ประวัติ - พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (พ่อขุนบางกลางหาว)ปฐมวงศ์ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัย

ประตูสู่เมืองบางยาง นครไทย พิษณุโลก

63
1
0
00:02:26
21.07.2021

ประตูสู่เมืองบางยาง ถิ่นกำเนิด พ่อขุนบางกลางท่าว ผู้สร้างประเทศสยาม

อนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอนครไทย

298
12
10
00:05:49
10.10.2020

อนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าวหรือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์แห่งเมืองบางยางหรือเมืองนครไทย

เมืองบางยาง

551
4
1
00:12:32
28.04.2018

นครไทย จัดทำโดย นางสาวทิพรดา จีหุมา 60031020121 ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

อำเภอนครไทย พิษณุโลก เมืองโบราณพ่อขุนบางกลางหาว Nakhon Thai District Phitsanulok Province Thailand

7747
124
18
00:11:44
29.07.2020

คำขวัญ: พ่อขุนบางกลางหาวจ้าวนคร ดินแดนอนุสรณ์ภูร่องกล้า จำปาขาวสวยสุดสะดุดตา ประเพณีปวงข้าปักธงชัย อำเภอนครไทยห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 107 กิโลเมตร เป็นอำเภอที่ห่างจากตัวเมืองพอสมควร นครไทยยังเป็นเส้นทางขึ้นภูหินร่องกล้าอีกทาง และ นครไทยยังเป็นเมืองโบราณตั้งแต่สมัยสุโขทัย เกี่ยวข้องกับราชวงษ์สุโขทับ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์(พ่อขุนบางกลางหาว) ซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าเมืองบางยาง คือ นครไทยในปัจจุบัน จึงมือร่วมกับพ่อขุนผาเมือง(พระราชโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถุม) เจ้าเมืองลุ่ม เมืองหล่มเก่าในปัจจุบัน ยกทัพไปชิงเอาคืน โดยพ่อขุนบางกลางหาวไปตีเมืองศรีสัชนาลัย พ่อขุนผาเมืองตีเมืองสุโขทัย ได้ชัยชนะทั้งสองเมือง พ่อขุนผาเมืองยกเมืองสุโขทัยให้พ่อขุนบางกลางหาว พ่อขุนบางกลางหาวก็ขึ้นเป็นเจ้าเมืองสุโขทัย ในพ.ศ. 1792 เฉลิมพระนามว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง

7793
70
6
00:08:19
27.07.2021

ฝากกดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับ #พลตำรวจโทจิตติ #ฉลามตาฟาง #นายพลตีนตุ๊กแก

วิถีหลากศาสนาของ “ชาวจีนยูนนาน” บ้านยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ : ซีรีส์วิถีคน [CC] (19 ก.ค. 64)

780392
11280
810
00:25:03
19.07.2021

เกือบ 70 ปี ที่ชาวจีนในยุค ทหารจีนกองพล 93 อพยพเข้ามาช่องทางดอยอ่าง และตั้งรกรากยังบ้านยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ หมู่บ้านในหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณและสายน้ำ แม้กาลเวลาจะผ่านเลย แต่วิถีชีวิตที่เป็นรากเหง้าความเป็นจีนยูนนานของพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก แม้ว่าศาสนามีทั้ง จีนพุทธ จีนคริสต์ และจีนมุสลิม ซึ่งมีความแตกต่างกัน แต่คนที่นี่อยู่ร่วมกันได้ฉันท์พี่น้องบังรอฮาบ บุญเทียม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านยาง ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม เล่าถึงความเกื้อกูลกันของคนต่างศาสนาว่า "ที่นี่มีตลาดแห่งเดียวจับจ่ายทุกศาสนาหรือในงานบุญไม่ว่าศาสนาใดศาสนิกต่างศาสนาจะเข้าไปช่วยกัน เพราะเป็นคนบ้านเดียวกัน" ที่หมู่บ้านแห่งนี้ วิถีชีวิตชาวจีนยูนนานซึ่งนับถือศาสนาพุทธ ยังยึดมั่นและสืบทอดกันมา คือการเตรียมพร้อมทั้งก่อนและหลังความตาย คือ มีการเตรียมโลงศพเอาไว้ เพราะเชื่อว่าเป็นการต่ออายุให้ยืนยาวโดย ยิ่งอ๋ายชิง หรือ กฤษณายิ่งเจริญกิจ อายุ 49 ปีเล่าว่าซื้อโลงศพเก็บไว้ให้อาม่ามานาน เก็บไว้อย่างมิดชิด ตอนนี้อาม่าอายุ 90 ปี ส่วนครอบอากงเหวินคั่ว แซ่เฉ่ว อายุ 84 ปีมีโลงศพในบ้านถึง 4 โลง อากงเล่าด้วยความภูมิใจเพราะ ลูกๆ พาไปเลือกซื้อตั้งแต่อายุ 50 ปี และเก็บไว้ใน 30 ปีกว่าแล้ว เฮียพงษ์เทพฉัตรฐาปนา (อายุ 58 ปี) ลูกชายของอากงเหวินคั่วเล่าว่า การซื้อโลงศพเตรียมไว้เป็นการแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ที่สืบทอดกันมาในวิถีชีวิตของชาวจีนยูนนานช่างที่ทำโลงศพนั้น คือ ช่างชิงเหล่ย แซ่ม้า ซึ่งอยู่ที่บ้านใหม่หนองบัว อ.ไชยปราการ ห่างจากบ้านยาง 20 กม. ตัวช่างผู้ที่จะทำโลงศพได้นั้น เชื่อกันว่าต้องได้รับการถ่ายทอดมาวิชาโดยตรงจากผู้เป็นพ่อเท่านั้น นอกจากความเชื่อทางศาสนา ความเป็นอยู่ของคนจีนยูนนานที่นี่ยังเรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ และมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ซาลาเปาไส้มะพร้าว ขนมจีบ เส้นหมี่ที่ยังใช้การนวดเส้นแบบโบราณ นอกจากนั้นยังมีอาหารที่สุดพิเศษซึ่งจะทำได้เฉพาะในหน้าหนาวเท่านั้น คือ "เนื้อน้ำค้าง" หรือที่คนที่นี่เรียกว่า "กังปา" ความพิเศษก็คือ ต้องอาศัยลมเย็นและน้ำค้างของฤดูหนาวในการตาก เพราะจะมีน้ำค้างตกใส่ ทำให้เกิดความนุ่ม โดยจะตาก 7 - 10 แดด วิธีการตากก็คือ ต้องเอาแขวนกับยอดไม้ไผ่ ที่มีความยาวประมาณ 4 - 5 เมตร หลังจากนั้นก็ตั้งขึ้น ให้เนื้อโดนแดดมากที่สุด เมื่อเนื้อแห้งก็สามารถเอาลงมาทอดกิน บางคนก็ทำเยอะ เก็บไว้กินได้เป็นปีเนื้อน้ำค้างนี้เป็นอาหารที่พิเศษสำหรับคนที่นี่ด้วย เพราะหากมีญาติหรือคนรู้จักก็มักจะเอาเป็นของฝาก เพราะเนื้อน้ำค้างทำได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น ความเป็นจีนยูนนานของคนที่นี่ ถูกปลูกฝังและผูกพันอยู่ในวิถีชีวิต ทั้งคำสอน ความเชื่อ แม้จะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างตามยุคสมัย แต่ในด้านคุณค่าโดยเฉพาะความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษนั้นมิได้เสื่อมคลายลงตามกาลเวลา ติดตามในรายการซีรีส์วิถีคน วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมย้อนหลังทาง 🤍 #ชาวจีนยูนนาน #ศาสนา #เชียงใหม่ - กด Subscribe ติดตามรายการดี ๆ ของช่อง ได้ที่ : 🤍 และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่ Website : 🤍 Facebook : 🤍 Twitter : 🤍 Instagram : 🤍 LINE : 🤍 YouTube : 🤍

ເລາະຖິ່ນເກົ່າບ້ານນາຍາງ ເມືອງນ້ຳບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ บ้านนายาง เมืองน้ำบาก หลวงพระบาง Luang Prabang Laos

11583
246
20
00:26:14
18.01.2022

ສົນໃຈທ່ຽວໜອງຂຽວ-ເມືອງງອຍ ສອບຖາມຂໍ້ມູນຫຼືຕ້ອງການຄົນພາທ່ຽວໂທ: 02022022555 * ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າມາຮັບຊົມ * ຂໍຝາກກົດຕິດຕາມແລະຖ້າມັກຄລິບໃດກໍ່ກົດໄລໃຫ້ແດ່ເດີ * ຖ້າວີດີໂອເທິງນີ້ມີຂໍ້ຜິດພາດບ່ອນໃດຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຂໍອະໄພມານະໂອກາດນີ້ດ້ວຍ * ຖ້າຫາກທ່ານໃດມີຄຳຕຳນິຕິຊົມຝາກໄວ້ໃນ comment ເດີ ຂອບໃຈທີ່ທ່ານໃຊ້ຄຳທີ່ສຸພາບແລະຄອມເມັ້ນຢ່າງສ້າງສັນ Facebook: Padubdin tour Laos ❌ປະດັບດິນໄດ້ສະຫງວນລິຂະສິດວີດີໂອນີ້ໄວ້ ຫ້າມນຳໄປໂພສຕໍ່ທຸກກໍລະນີ! #เมืองน้ำบาก #หลวงพระบาง #หนองเขียว

มีบางอย่างทำให้โลกสูญเสียน้ำหนัก 50,000 ตันในแต่ละปี

354183
7001
210
00:09:58
07.07.2021

โลกเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่เป็นอันดับห้าในระบบสุริยะของเรา 🌏 แต่ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรากฎว่าโลกมีขนาดเล็กลงและเบาลง 50,000 ตันในแต่ละปี นอกจากนี้ โลกเคยมีดวงจันทร์สองดวงและดวงที่สองมีขนาดเล็กกว่าที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเกือบสามเท่า และคุณรู้มั้ยว่าพื้นผิวโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ข้อเท็จจริง 26 ข้อเกี่ยวกับโลกที่ดูเหมือนไม่จริงแต่เป็นเรื่องจริง #ชีวิตสดใส #โลก #อวกาศ อนิเมชั่นจัดทำโดยชีวิตสดใส กดติดตามช่องชีวิตสดใส 🤍 เพลงของ Epidemic Sound 🤍 ของในสต๊อก (รูปภาพ, วิดีโอ และอื่นๆ): 🤍 🤍 🤍

ไหว้พระศรีธรรมราช วัดบางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

87
4
0
00:06:43
29.05.2022

ประวัติพระศรีธรรมราข คุณย่าเล่าให้ฟังว่าท่านลอยน้ำมาคู่กับหลวงพ่อโสธร (ขั้นที่แม่นำ้บางปะกง ส่วนหลวงพ่อพระศรีธรรมราชขึ้นที่แม่น้ำท่าจีน ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณคุณย่าสายชล คุณปู่เอนก น้องมาส และครอบครัวที่แบ่งปันให้ต้นพันมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ดั้งเดิม และมะพร้าวแกง มาทำพันธุ์

เบญจรงค์ พาทัวร์ EP:2 วัดบางยาง

710
23
4
00:11:48
13.05.2019

เบญจรงค์ พาทัวร์ เป็นรายการเพื่อความบรรเทิง เท่านั้น จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัด ไม่ได้มีเจตนาลบหลู่แต่อย่างใด #ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ

เพลง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ | ประเพณีปักธงชัย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

1271
24
3
00:04:48
03.02.2019

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เนื้อร้อง/ทำนอง : หนึ่ง ชัยรัตน์ ขับร้อง : ฟู พาพร พ่อขุนบางกลางท่าว เจ้าเมืองบางยาง พ่อเป็นต้นแบบอย่าง นักรบไทย ศัตรูหวั่นเกรง พ่อเก่งกล้าเกรียงไกร พ่อปักธงชัย ไว้ให้กับลูกหลาน เป็นเหมือนธงผืนแรก ของชาติไทย ลูกไทยหลานไทย ต้องสืบสาน อย่ามองเป็นเพียง แค่เรื่องเล่าตำนาน ถ้าไม่มีพ่อท่าน ก็ไม่มีประเทศไทย (*) พ่อขุนศรีอินทรา พ่อขุนบางกลางหาว จอมเจ้าผู้เกรียงไกร เจ้าแห่งเมืองนครไทย กับพระสหายขุนผาเมือง จับมือสร้างความรุ่งเรือง สร้างเมืองสร้างชาติไทย สร้างไว้ให้มั่นคง สองพระองค์ รวมเป็นหนึ่งใจ ปักธงชัย ไว้ให้งดงาม พ่อขุนบางกลางท่าว พ่อขุนบางกลางหาว องค์พระร่วงเจ้า เจ้าสี่พระนาม ปลูกต้นจำปาขาว ไว้ให้เราจดจำ หนึ่งในสยาม พ่อเก่งกล้าเกรียงไกร (ซ้ำ *) * ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นเมืองนครไทย จังหวัดพิษณุโลก *ขอบคุณภาพและวีดีโอประกอบจากหน่วยงานต่างๆ

11 อาณาจักรโบราณบนแผ่นดินไทย

1031027
15965
977
00:09:39
06.01.2021

ก่อนที่ประเทศไทยจะมี 77 จังหวัด มีเมืองหลวงเป็นกรุงเทพมหานคร และอยู่ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์อย่างทุกวันนี้ ดินแดนรูปขวาน เคยมีอาณาจักรเก่าแก่ปกครองมาแล้วมากมายหลายยุคหลายสมัย ทั้งรัฐอิสระปกครองดินแดนบางส่วนของประเทศไทยในปัจจุบัน/ หรือเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน วันนี้ AbdulThaiTube ขอชวนเพื่อน ๆ มาทบทวนวิชาประวัติศาสตร์กับ 11 อาณาจักรโบราณบนแผ่นดินไทย โดยจะขอไล่เรียงกันไปตามรายภาคนะครับ #ประวัติศาสตร์ไทย #ประวัติศาสตร์ #สารคดี ✪ กดติดตามช่อง 🤍

ตอนที่1 เสือปุ้ย จอมโจรปล้นทอง

54041
1110
54
00:30:48
25.04.2021

นายบุญมี,สมศักดิ์,ปุ้ย เซี้ยวบางยาง,เชื้อบางยาง เป็นหัวหน้าโจรปล้นร้านทองที่โด่งดังมากในสมัยปีพ.ศ.2509 ก่อคดีปล้นร้านทองหลายครั้ง โดยมีลูกสมุนร่วมแก๊งปล้นหลายคน ตำรวจนครบางเหนือ ตำรวจกองปราบ และตำรวจภูธรของหลายจังหวัด ร่วมกันตามล่าตัวเสือร้ายรายนี้ อย่างแทบพลิกแผ่นดินล่า

ขนุนพันธุ์ใหม่. หวานกรอบ สีเหลืองทอง เปลือกบาง ยางน้อย. น้ำหนักดี สุกงอมคาต้นก็ไม่เละ

24632
354
157
00:06:16
18.01.2021

#ขนุนพันธุ์ใหม่ เป็นขนุนที่ได้จากการเพาะเมล็ดของบ้านสวนแสนสุข สีเหลืองทอง เปลือกบาง หวานกรอบ แกนกลางเล็ก ยางแทบไม่มี. ให้น้ำหนักดี หวานแม้กระทั่งซัง ช่องทางติดต่อ #ฐานิตย์แม่บ้านพอเพียง 084-7105675 หรือทางเพจเฟสบุ๊ค 🤍

ศึกษา วัดบ้านยาง โดย อ.โอ๊ต บางแพ พระเครื่อง สันขวาน

21469
230
37
00:58:30
28.03.2018

สันขวานพระเครื่อง สนใจติดต่อ ไลน์แอด : 🤍 Facebook : 🤍 เบอร์โทรติดต่อ 098-614-5699

ลาก่อนนะ- KT Long Flowing Ft. อาลาแต

16850900
70694
1099
00:03:31
13.03.2019

เนื้อร้อง/ KT ทำนอง/ KT ร้อง / KT/อาลาแต แปล อาลาแต Mixed & Mastered- KT Long Flowing ติดตามการเคลื่อนไหวของผมได้ที่ 🤍 #ktlongflowing

จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเจ้าแม่ปัทมาวดีหรือเจ้าแม่เข็มทอง แห่งวังตาล(วัดตาล)อ.หล่มเก่าจ.เพชรบูรณ์

262
6
00:06:17
12.01.2022

เจ้าแม่ปัทมาวดี หรือ เจ้าแม่เข็มทองทรงมี ๑.พระเชษฐา (พี่ชาย) คือพ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมือง บางยาง(ปัจจุบัน เมืองบางยาง คือ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก) ๒.พระพี่นาง (พี่สาว) คือ เจ้าแม่ปทุมวดี ประทับอยู่ที่วังกลิง หรือ วังหินกลิ้ง (ปัจจุบัน วังได้เปลี่ยนมาเป็นวัด ชื่อ วัดศรีมงคล อยู่หมู่ที่๒ ตำบล หล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ) วังกลิง หรือ วังหินกลิ้ง อยู่ห่างจากวังตาลประมาณ ๕๐๐ เมตร ทั้งสามพระองค์ ทรงมีบ้านเกิด อยู่ที่ กำแพงเพชร(ปัจจุบัน คือ จังหวัดกำแพงเพชร)

ตำนานพ่อขุนบางกลางท่าว

2194
6
3
00:15:06
29.01.2013

ตอน ปฐมกษัตริย์

ลูกสาวร้องไห้พ่อเปิดคลิปเหมือนถูกลากเข้าใต้เตียง อีกคลิปชัดมาก!

3102960
34886
2321
00:04:28
25.02.2021

ลูกสาวร้องไห้พ่อเปิดคลิปเหมือนถูกลากเข้าใต้เตียง อีกคลิปชัดมาก! ติดตามอมรินทร์ ทีวี ได้ที่ ทีวีดิจิทัล หรือ กล่องดิจิทัลทีวี ช่อง 34 Website : 🤍 Facebook : 🤍 Twitter : 🤍 Instagram : 🤍 Youtube : 🤍 Dailymotion : 🤍 Line : 🤍 ติดต่อโฆษณา 02-422-9191 ต่อ 2505 และ 092-280-0782 #HotNews #AmarinTV34

ประวัติ"พ่อขุนผาเมือง"การแสดงแสง สี เสียง "งานเส็งกลองล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง"

750
20
3
00:15:09
18.01.2021

#ลูกพ่อขุนผาเมือง #หล่มสักบ้านเฮา ที่นี้ #อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง สี่แยกพ่อขุนผาเมือง บ้านน้ำชุน ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 #ประวัติพ่อขุนผาเมือง วีระกษัตริย์ที่ชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เคารพสักการะ เพื่อระลึกถึงเกียรติคุณความดีวีระกรรม ความกล้าหาญ ความเสียสละ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสถาปนาอาณาจักร สุโขทัยร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาว จากศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 2 (จารึกวัดศรีชุม) ระบุว่า บรรพบุรุษของพ่อขุนผาเมืองคือ พ่อขุนศรีนาวนำถม ซึ่งครอบครองเมืองสุโขทัย และศรีสัชนาลัย มีโอรสและธิดา 2 องค์ คือ พ่อขุนผาเมือง และนางเสือง ส่วนบรรพบุรุษของขุนบางกลางหาว ทราบแต่เพียงว่าครองเมืองบางยาง ต่อมาพ่อขุนศรีนาวนำถม จึงยกนางเสืองให้อภิเษกสมรสกับพ่อขุนบางกลางหาว ฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อขุนผาเมือง กับพ่อขุน บางกลางหาวนอกจากจะเป็นเพื่อนสนิทกันแล้ว ยังเกี่ยวดองเป็นญาติกันอีกด้วย เมื่อพ่อขุนศรีนาวนำถมสิ้นพระชนม์แล้ว ขอมสบาดโขลญลำพง เชื่อว่าเป็นขุนนางเขมร ที่ถูกส่งมาดูแลศาสนสถาน ประจำเมืองสุโขทัย เข้ายึดเมืองสุโขทัย แล้วตั้งตนเป็นกษัตริย์ ครั้งนั้นพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราด ซึ่งเป็นโอรสองค์โตของพ่อขุนศรีนาวนำถม ได้ร่วมมือ กับพระสหาย คือ พ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยาง เข้าตียึดเมืองสุโขทัย และขับไล่ขอมสบาดโขลญลำพง โดยที่พ่อขุนผาเมืองเป็นทัพ หนุนให้พ่อขุนบางกลางหาว แต่เมื่อพ่อขุนบางกลางหาวจะเสียที จึงร้องขอให้พ่อขุนผาเมือง มาช่วยตีกระหนาบขอม สบาดโขลญลำพง จนพ่ายแพ้ไป เมื่อขับไล่ขอมสบาดโขลญลำพงออกไปแล้ว พ่อขุนผาเมือง จึงอัญเชิญพ่อขุนบางกลางหาวเข้าครองเมืองสุโขทัย โดยสถาปนา พ่อขุนบางกลางหาว ครองเมืองสุโขทัย พร้อมมอบพระขรรค์ชัยศรี และพระนามพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นปฐมบรมกษัตริย์ ราชวงศ์พระร่วงที่ครอง เมืองสุโขทัยสืบมา เมื่อเสร็จศึกกับขอมสบาดโขลญลำพงแล้ว พ่อขุนผาเมืองได้อภิเษกกับนางสิงขรมหาเทวี พระราชธิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์ขอมที่ครองกรุงยโสธรนครธม นักประวัติศาสตร์บางท่านให้ข้อสันนิษฐาน ที่น่าเป็นไปได้ว่าสาเหตุที่พ่อขุนผาเมืองไปยอมปกครองเมืองสุโขทัย อาจเป็นเพราะคนไทย ต้องการหลุดพ้นจากอำนาจขอม ประกอบกับพ่อขุนผาเมืองมีฐานะเป็นลูกเขยของกษัตริย์ขอม จึงจำเป็นหลีกทางให้พ่อขุนบางกลางหาว และเหตุผลอีกประการหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าเมืองราดนั้น อาจจะเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับเขตอิทธิพลขอม พ่อขุนผาเมืองจึงจำเป็นต้อง กลับมาเมืองราด เพื่อป้องกันการรุกรานจากขอม หลังจากนั้นเรื่องราวของพ่อขุนผาเมืองก็เลือนไปจากบันทึก ประวัติศาสตร์ ข้อสันนิษฐานว่าเมืองราดอยู่ที่ใดนั้น ยังไม่มีหลักฐานและหาข้อสรุปได้ นักวิชาการบางท่านได้ให้ความเห็นว่า เมืองราดน่าจะอยู่ บริเวณลุ่มน้ำป่าสัก มากกว่าบริเวณอื่น ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น จากศิลาจารึกหลักที่ 2 ได้ระบุว่าพ่อขุนบางกลางหาว กับพ่อขุนผาเมืองได้ ปรึกษาหารือร่วมกันในการเข้าตียึดเมืองสุโขทัย ซึ่งควรที่จะมีการติดต่อสื่อสารกันบ่อย ๆ ฉะนั้นเมืองราด และเมืองบางยางไม่ควรจะอยู่ห่างกันมากนัก และจากข้อความในศิลาจารึกก็ได้ระบุว่า กองทัพของพ่อขุนทั้งสองได้แยกกันเข้าตีเมืองสุโขทัย โดยที่พ่อขุนบางกลางหาวเขาตีทางด้านทิศเหนือ และยึดเมืองศรีสัชนาลัยไว้ได้ ส่วนพ่อขุนผาเมืองบุกเข้าตีทางด้านใต้เมืองสุโขทัย โดยยกผ่านเมืองบางขลง (สันนิษฐานว่าอยู่บริเวณเมืองนครสวรรค์) ก็ยิ่งทำให้น่าเชื่อว่าเมืองราดอยู่บริเวณลุ่มน้ำป่าสัก แต่คงไม่ใช่เมืองศรีเทพ เพราะหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบไม่สอดคล้องกัน...!! #อนุสาวรีย์แห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงเกียรติคุณความดี วีรกรรม ความกล้าหาญ ความเสียสละของวีระกษัตริย์ไทย ปัจจุบันกลายเป็นที่เคารพสักการะของชาวเพชรบูรณ์ รวมทั้งผู้คนที่เดินทางผ่านไปมา โดยพระรูปของพ่อขุนผาเมืองตั้งอยู่อย่างโดดเด่นในอิริยาบถยืน พระหัตถ์ขวาทรงดาบปักลงดิน พระหัตถ์ซ้ายชี้ลงพื้น พระรูปทำด้วยโลหะที่แม้วันเวลาจะผ่านไปนานเพียงไร ก็ยังคงความแข็งแกร่งและมั่นคง ขอบคุณทีมบันทึกภาพ - มดงาน มิเดีย

เสือปุ้ย คลิปเต็มเรื่อง

641305
9263
246
01:41:12
17.05.2021

เรื่องราวของนายบุญมี,สมศักดิ์,ปุ้ย เซี้ยวบางยาว,เชื้อบางยาง เจ้าของฉายา เสือปุ้ย จอมโจรปล้นร้านทอง เต็มเรื่อง ซึ่งนำ 3 ตอนมารวมกัน ตามที่มีหลายท่านต้องการครับ

ประวัติพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัย

17422
205
97
00:07:46
05.11.2020

ประวัติพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัย พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย หรือราชวงศ์พระร่วง มีพระนามเดิมว่า พ่อขุนบางกลางหาว แห่งเมืองบางยาง พระองค์ทรงร่วมกับพระสหาย พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด ช่วยกันรวบรวมคนไทยยึดเมืองสุโขทัยจากขอมสมาดโขลญลำพง ซึ่งเข้าครอบครองเมืองสุโขทัยอยู่ขณะนั้นจนเป็นผลสำเร็จ และตั้งเมืองสุโขทัยเป็นราชธานี พ่อขุนบางกลางหาว ทรงได้รับการสถาปนาจากพ่อขุนผาเมืองขึ้นเป็นกษัตริย์ ทรงพระนามว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ทรงมีพระมเหสีพระนามว่า พระนางเสือง มีพระราชโอรสที่ครองราชย์ ต่อจากพระองค์อยู่ 2 พระองค์ คือ พ่อขุนบานเมือง และพ่อขุนรามคำแหง

สรุปเสร็จตือ เข้าทางพปชร. จะเป็นก็ไม่ได้ จะตายก็ไม่ยอม อนาคตประยุทธตายซากคาทำเนียบ #รู้ทัน 4 ตค 65

41083
3246
119
00:55:20
04.10.2022

เพลง "รู้ทัน" โดย ดร. สรัล ภาชื่น ( ดร.โป้ ) ลิงค์ช่องสำรอง อรรถชัย 🤍 สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ที่ศูนย์ไปรษณีย ของมิสเตอร์ดี 1. ทางโทรศัพท์ 9 โมงเช้า จนถึง 6 โมงย็น โทรศัพท์ หมายเลข 092 384 1222 2. ฝากข้อความเอาไว้ได้ ตลอด 24 ชม ที่ line ID : mrdeedong line ID : mrdeedong2 line ID : mrdeedong 3 Fb : dong mrdee …ลิงค์ 🤍 ● สั่งซื้อ แบบเก็บเงินปลายทางได้แล้ว โดยซื้อผ่าน คือ 1) ร้าน ShopOk โทร.096-881-0206 ลิ้งค์ 🤍 ลิ้งค์ 🤍 2) ร้าน 99-shop โทร 088 554 1320 ลิ้งค์ Lazada : 🤍 ลิ้งค์ Shopee : 🤍 3) ร้าน Fatimah-shop โทร 095 535 8806 ลิ้งค์: 🤍 และลิงค์ : 🤍 4) ตัวแทนลำพูน สั่งซื้อส่งทางไปรษณีย์ โดยตรง ติดต่อคุณวัจนา โทร. 096 205 4155 5) • ลาดกระบัง คุณวิสูตร ซื้อออนไลน์ แบบไม่เก็บเงินปลายทาง โทร 082 253 4147 หรือ shopee ร้าน Blues Shop 🤍 ● ต่างประเทศ สั่งสินค้าผ่าน E – BAY ได้แล้ว โดยพิมพ์คำว่า Mrdee ลงในช่องค้นหา กรุงเทพฯ ปริมณทล ต่างจังหวัด จำหน่ายที่ • ร้านอดิสรณ์ (ตัวแทนอิมพีเรียลชั้น4เดิม) ย้ายไปจำหน่ายที่ศูนย์สมุนไพรไชยมงคล ปากซอยรามอินทรา 30 โทร 02 519 1212 หรือ 081 173 6720 (มีบริการไปส่งบริเวณใกล้เคียง) • ร้านเด็มโม่ มาร์เก็ต อิมพีเรียลลาดพร้าว ชั้น 4 (ย้ายมาจากชั้น 5 ร้านทีพีนิวส์เดิม) ติดต่อคุณนุช โทร 081-9341228 E-Mail : democracy.red2011🤍gmail.com • ตลาดไท จ.ปทุมธานี ที่ร้านเจ้แดงตลาดไท โทร 085 633 7175 ครับ รังสิต ปทุม ดอนเมือง • - เซียร์รังสิต ร้าน น.หนู ตึกโบ้เบ้รังสิต ซอย 5 (สั่งซื้อนัดรับใกล้เคียงหรือโทรสั่งส่งออนไลน์ได้ ) ที่ คุณนุช 099 495 5363 • ตลาดรังสิต ที่ ร้านเสริมสวย "รัชนีกร" โทร. 029 590 522 , 086 792 8200 • สนามบินน้ำ แถวกองสลาก คุณพิณทิพย์โทร 093 136 8839 • นนทบุรี ร้านป้าเล็ก 096-881-0206 • บางเขน ซอยลาดปลาเค้า 78 ร้านนครศรี โทร 081 804 0635 • มีนบุรี คุณนฤมล 085 852 6571 • ลาดกระบัง คุณวิสูตร โทร 082 253 4147 ● ประตูน้ำ , บางกะปิ โทร 088 554 1320 คุณเจี๊ยบ ● ฝั่งธน..พระราม2 บางขุนเทียน บางแค แสมดำ บางบอน ..คุณชาย 091 713 8154, Line id: chai-lala ● หนองแขม จำหน่ายที่ร้านบ้านยาดี เพชรเกษม (ปากซอยเพชรเกษม 71 ติดโรงงานนันยาง) โทร 098 915 6466 ● คลองสาน ที่ร้านตัดผมชัชวาลย์ ซาลอน ปากซอยเจริญนคร20 ติดต่อคุณเล็ก 0847705771 ● ปากน้ำ สมุทรปราการ คุณนภนต์ ชมรมปิงปอง ป้อมปีกกา โทร 085-150-4010 line ID : narigaa ภาคเหนือ • เชียงใหม่ แม่โจ้ สันทราย 086 911 1694 (ป้าทองฮวด) ● ลำปาง ร้านสมุนไพรเซ็นเตอร์ โครงการสวนอากง ถ.สุเรนทร์ ต.สบตุ๋ย ครูเบียร์ 085 526 5654 , คุณชิต 086-342-4234 ● แพร่ ที่ร้านฐิติยาเฟอร์นิเจอร์ /กาแฟสด หน้าณัฐวิทย์รีสอร์ท .. โทร.086 342 4234 ● จ.อุตรดิตถ์ ที่ร้านอาหารสวนบัว ติดต่อคุณชิต . 086-342-4234 ● ลำพูน ที่ บ้านศรีเมืองยู้ คุณวัจนา โทร. 096 205 4155 ภาคอีสาน นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ ● นครราชสีมา มีจำหน่าย 2 ที่ ดังนี้ 1. อ.เมือง ติดต่อ คุณชิต โทร 086-342-4234 , Line id: ppiibb.bkk 2. ต.โพธิ์กลาง ติดต่อ คุณจารุภรณ์ โทร. 098 365 6531 และ 089 447 1388 ● อุดรธานี - ต.นาดี อ.เมือง คุณโบตั๋น โทร. 080 741 3831 หรือ ID Line : botan1967 - ร้านขนมไข่คุณเจี๊ยบ ตลาดเทศบาล1 โทร 063-516-6523 " ● ขอนแก่น ร้านดี๊ ดี มาร์ท ซ.หน้าเทคโนฯขอนแก่น โทร 081 544 9424 ภาคกลาง ราชบุรี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก อ่างทอง ● ราชบุรี ที่ร้านตัดผมพี่บาง ซ.ศรีสุริยวงศ์ 5 ตรงข้ามรพ.แม่และเด็ก tel 089 122 4096 / 032-310 269 ● อยุธยา ติดต่อ คุณต้น 098 525 3495 ● สระบุรี ติดต่อคุณนราธร 062-556-3629, Line ID: narathornor ● ลพบุรี ร้านข้าวต้มโต้รุ่ง (เฮียฮง) ใกล้ ธ.ออมสิน (ลำนารายณ์) ติดถนน 10 เลน อ.ลำนารายณ์ ติดต่อ : คุณชิต 061 829 4235 ( หยุดชั่วคราว ) ● พิษณุโลก ที่ ร้านศิริศักดิ์การปัก ถ.เอกาทศรถ โทร 086 217 8979 ติดต่อคุณศิริศักดิ์ (ลุงปั๊ม) (และรับปักผ้า ลับมีดทุกชนิด ลับจอบ ลับเสียม ทุกชนิด) • นครนายก อ.บ้านนา ร้านในซ์ซาลอน โทร 064-758-8005 ตะวันออก พัทยา สัตหีบ เมืองชลบุรี • ศรีราชา แหลมฉบัง บางแสน มีจำหน่ายแล้ว โทร 081 650 5344 / 061 412 3332 • พัทยา ติดต่อ ที่ คุณบอย 085 123 8569 ● อ.สัตหีบ ที่ ศุนย์เครื่องสำอางปาริชาต โทร 061 669 9395 (และมีจำหน่ายกระเป๋าเดินทางอินเตอร์ด้วยครับ) • จันทบุรี อ.เมือง ติดต่อ คุณเอก(อนันต์กฤช) โทร 061-5180291 line id; anankit1724 ● ภาคใต้ ชุมพร • จ . ชุมพร อำเภอหลังสวน ติดต่อ ธนพร (ตุ๊ก) โทร062 424 8830 และ 061 509 6641 • จังหวัดยะลา คุณปาตีเม๊าะ ปูลา 095 535 8806

ไปเที่ยวงานบุญบ้านนายางใต้ เมืองน้ำบาก แขวงหลวงพระบาง เที่ยวลาว 2019 EP5.

77408
797
58
00:30:11
31.07.2021

นั่งรถโดยสารไปเที่ยวงานบุญมหาชาติ ชนเผ่าไทลื้อ บ้านนายางใต้ เมืองน้ำบาก แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว แม่โขง ออนทัวร์ : เลาะเที่ยวสองฝั่งโขงไทย-ลาว ฝากติดตามการเดินทางท่องเที่ยววิถีท้องถิ่นตลาดอาหารลาว อาหารอีสาน การหาอยู่หากิน ศิลปะวัฒนธรรมสองฝั่งไทยลาว #แม่โขงออนทัวร์ #Mekongontour ยูทูปช่อง แม่โขงออนทัวร์ เพจเฟชบุ๊ค แม่โขงออนทัวร์-Mekong on tour

(ENG SUB) [REACTION] ละครดี #ช่องวัน31 ที่มาแรงที่สุดในชั่วโมงนี้ "คุณชาย" | EP.1 | IPOND TV

44502
1942
140
01:21:55
04.10.2022

#IPONDTV #คุณชายEP1 #คุณชาย #ละครดีดูที่ช่องวัน #one31 #oneD 👉🏼 ติดตามชม #คุณชาย ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น.ทาง #ช่องวัน31 📍 ดูย้อนหลังฟรีได้ที่ #oneD ที่แรก ที่เดียว 👉🏼 ดูบนแอป : 🤍 👉🏼 ดูบนเว็บ : 🤍 ขอขอบคุณทาง One31 ที่อนุมัติให้ลงคลิป Reaction ได้ครับ สมัครเป็นสมาชิกของช่อง IPOND TV เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ 🤍 สามารถสนับสนุนช่อง IPOND TV เพิ่มเติมได้โดยการโดเนทที่บัญชี ณัฐวัฒน์ / ธ.กรุงเทพ / 747-0-25914-9 ลิ้งแฟนเพจ IPOND TV : 🤍 *สำคัญมาก* อย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราได้ที่นี่นะครับ 🤍 นี่คือรายการ "ละครดี #ช่องวัน31 ที่มาแรงที่สุดในชั่วโมงนี้ "คุณชาย" REACTION" EP.1 รายการที่จะพาคุณไปรับชมละครเรื่องใหม่ของ #ช่องวัน31 ภายใต้ตระกูลที่ยิ่งใหญ่ กลับซ่อนไว้ด้วยความลับ ความแค้น และความชิงชัง เพราะต่างหวังที่จะได้ "อำนาจ" มาครอบครอง!! สมาคมห้ามังกร ภายใต้การนำของ เจ้าสัวซ่ง (แท่ง ศักดิ์สิทธิ์) พี่ใหญ่ ที่เก่งทั้งการบริหารธุรกิจ และควบคุมคนในสมาคมฯ แต่เรื่องภายในบ้านกลับวุ่นวาย เพราะเจ้าสัวซ่ง มีภรรยา 3 คน ลี่ (ป๊อก ปิยธิดา) เมียใหญ่ มีลูกชายคนโตของตระกูลคือ เทียน (ฟิล์ม ธนภัทร) และ จันทร์ (เป้ย ปานวาด) เมียรอง มีลูกชาย คือ หยาง (ตงตง กฤษกร) และ บัว (กิ๊ก มยุริญ) ซึ่งเป็นเมียบ่าว แต่ด้วยความที่มีสายเลือดจีน ความเป็นชายเท่ากับความเป็นใหญ่ ลูกชายคนโต คือ หน้าตาของตระกูลที่ต้องมาสืบต่อกิจการ สานต่ออำนาจที่ผู้เป็นพ่อสร้างไว้ ตำแหน่งคุณชายไม่ได้คู่ควรสำหรับทุกคน แต่เป็นที่หมายปองของใครหลายคน จึงนำมาซึ่งการแย่งชิงและโศกนาฏกรรม! เมื่อความรักแบบ “ชายรักชาย” ถูกปิดกั้นในสังคมจีน เขาจะตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิต และความรักครั้งนี้อย่างไร?! หากผิดพลาดเรื่องข้อมูลหรือประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ 🙂 Timeline 00:00 Intro Part 00:59 Reaction Part 01:12:26 Recap Part หากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกด Like & Share เป็นกำลังใจให้กับพวกเราสำหรับ EP. อื่นต่อๆไปด้วยนะครับ - ติดต่องาน : isadzpond🤍gmail.com หรือ Inbox fanpage IPOND TV ได้เลยครับ

ตอนที่3 จุดจบเสือปุ้ย

51402
1187
86
00:37:37
29.04.2021

นายบุญมี,สมศักดิ์,ปุ้ย เซี้ยวบางยาง,เชื้อบางยาง หัวหน้าโจรปล้นทองและสมุน ถูกตำรวจจับตัวได้ยกแก๊ง ทั้งจับเป็นและจับตาย โดยมีการเสนอนายกรัฐมนตรี ให้ใช้มาตรา17 ตัดสินลงโทษโจรโหดก๊กนี้ ด้วยมาตราการเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป

อำเภอด่านซ้าย จ.เลย เมืองหน้าด่านชายแดน ตั้งก่อนกรุงสุโขทัย

319
6
0
00:16:08
25.04.2022

สันนิษฐานตามประวัติศาสตร์ว่า พ่อขุนบางกลางท้าวเจ้าเมืองบางยาง ได้ตั้งเมืองหน้าด่านซ้ายเพื่อประชิดเขตแดนขอม ก่อนที่จะสถาปณาเป็นปฐมกษัตรย์แห่งกรุงสุโขทัย แต่เดิมนั้น ด่านซ้ายตั้งอยู่ในเขตปกครองของมณฑลพิษณุโลก จนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นอำเภอ ต่อมาได้มาอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดเลย ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 4 มกราคม 2450 จนถึงปัจจุบัน

Назад
Что ищут прямо сейчас на
เมืองบางยาง Jono บรรจง текстур паки smaxa bgradio SANSIN Wien BKF leni robredo DYLAN Vevo мастер сура репи нав SAP S4 pacha arkadiy leliko Nuray him arinos qwalli